Registrácia

Júlový Kinathlon
Na prihlásenie sa na júlový Kinathlon nám stačí poslať email na našu kontaktnú adresu <info@kinathlon.com> so subjektom: “Prihlasujem ucast na Kinathlon – Jul 201X” (X predstavuje aktuálny rok). V emaily prosím uveďte vaše: Meno, Priezvisko, Rok narodenia, Obec alebo Okres, Email a Odhad času plaveckej disciplíny v deň pretekov [napr.:18min30sec/750m].

Augustový Kinathlon
Na prihlásenie sa na augustový Kinathlon nám stačí poslať email na našu kontaktnú adresu <info@kinathlon.com> so subjektom: “Prihlasujem ucast na Kinathlon – August 201X” (X predstavuje aktuálny rok). V emaily prosím uveďte vaše: Meno, Priezvisko, Rok narodenia, Obec alebo Okres, Email, Typ preteku [Sprint/Olympic] a Odhad času plaveckej disciplíny v deň pretekov [napr.:18min30sec/750m, 39min30sec/1500m].

V jednom emaily je možné prihlásiť aj viacerých ľudí .

Poznámka:
Odhad času plaveckej disciplíny v deň preteku.
Tu sa nejedná o váš osobný rekord z rýchlostného tréningu v bazéne, ale o váš čo najreálnejší odhad pre deň pretekov, počas ktorého si zrejme rozložíte sily aj na iné disciplíny, resp. zohľadnite aktuálnu formu a silu na daný deň (napr. niekto možno deň pred pretekom odbehne maratón, alebo príde nevyspatý po služobnej ceste, je po chorobe a pod.). V uvedenom odhade nejde o to, aby ste sa podcenili a napísali si zlý čas, ktorý nakoniec reálne prekonáte o 3 minúty (to je radšej lepšie napísať si rýchlejší čas, napr. taký, ktorý by ste si radi trúfli prekonať na pretekoch prekonať s tým, že je aj šanca ho pri optimálnych podmienkach dosiahnuť.) Tento čas dopredu zisťujeme kvôli tomu, aby sme vedeli súťažiacim lepšie priradiť štartové čísla a farby plaveckých čiapok (novinka v 08/2014), ktoré slúžia zapisovateľovi medzičasov plaveckej disciplíny na približnú orientáciu pri vychádzaní súťažiacich z vody. Je nám jasné, že realita bude aj tak iná, netreba podľahnúť stresu, ide len o približný odhad. Veď čím bude presnejší,  tým lepšie a krajšie budu skupinky vo vode a pri vychádzaní vyzerať, no nie ? ;-).