Oficiálne výsledky – august 2013

Na základe spracovania výsledných časov sú výsledky augustového Kiňatlonu nasledovné:

Mužská kategória (olympic)

  1. Julo Kaľavský 2:20:03 – nový rekord !
  2. Slavo Mitro 2:22:46
  3. Marek Tomáš 2:31:07

Mužská kategória (sprint)

  1. Tomáš Tache 1:14:58
  2. Stano Křemen 1:15:08
  3. Peťo Juraško 1:21:14

Výsledky sú stiahnuteľné na adresách http://www.kinathlon.com/wp-content/uploads/2013/09/20130824_KINATHLON_TAB_1_Olympic.gif a http://www.kinathlon.com/wp-content/uploads/2013/09/20130824_KINATHLON_TAB_2_Sprint.gif

20130824_KINATHLON_TAB_1_Olympic 20130824_KINATHLON_TAB_2_Sprint

Posted in Oficiálne výsledky | Tagged | Comments Off on Oficiálne výsledky – august 2013

Comments are closed.