Organizačné pokyny

Preteky sa zväčša konajú za veľmi teplého počasia, preto je vhodné zvážiť vlastný zdravotný stav (prípadné užívanie liekov – tlak, sdrce atď.). Súťaží sa bez akéhokoľvek štartovného a jedine na vlastnú zodpovednosť, čo je potvrdené vlastnoručne vyplneným a podpísaným potvrdením pred štartom. Organizačné zmeny (miesto, čas, zmena priebehu pretekov) sú včas oznámené výhradne prostredníctvom oficiálnych internetových stránok kinathlon.com.

Oficiálne vzdialenosti pre SPRINT kiňatlon: plávanie 750m, bicyklovanie 20km, beh 5km.
Oficiálne vzdialenosti pre OLYMPIC kiňatlon: plávanie 1.5km, bicyklovanie 40km, beh 10km.

PLAVECKÁ ČASŤ
Štartuje sa z vody vedľa bójky A1 (B1) teda medzi ňou a brehom. Bójka A1 je v prvom rade určená súťažiacim, ktorí dobre plávu, aby sa od začiatku neprebíjali cez skupinu pomalších plavcov. Bójka A1 je určená začiatočníkom, prípadne slabším plavcom. Začiatok pretekov odštartuje hlavný časomerač, ktorý pomalým a hlasným zvolaním “Tri, dva, jedna, štart”  dá povel k začatiu pretekov. Na štart budú účastníci upozornení 20s pred samotným štartom (príprava vlastných stopiek atď.). Je to posledná možnosť, kedy sa ešte môže ktorýkoľvek súťažiaci ozvať, ak nie je pripravený a tak oddialiť štart a doriešiť svoju prípadnú indispozíciu (zle priliehajúce plavecké okuliare a pod.).  Pri poslednom doplávaní k bójke A1, keď sme na jej úrovni, stopuje sa 1. medzičas, čiže ukončenie plaveckej časti, čo zapíše časomerač do výsledkovej listiny (odporúčame aj každému čo má hodinky s medzičasmi si to stopnúť). Je povolené mať neoprén a jeho použitie nie je obmedzované teplotou vody. Schéma plavby je nasledovná (v prípade veterného počasia sa môže stať, že bójka C zavedená nebude. V tomto prípade budeme informovať účastníkov na stránkach, prípadne emailom):

BojkyKinathlon15_od2015-II

 

CYKLISTICKÁ ČASŤ
Potom, keď súťažiaci vyjde z vody (odporúčame mať hneď pri brehu na skalách vedľa vody pripravenú cyklistickú obuv) , sa presúva k štartovaciemu slnečníku, kde sa pripraví a nasadne na pripravený bicykel (odporúčame nezabudnúť na fľašu s nápojom a mať vynulovaný cyklo computer kvôli meraniu vzdialenosti).  Ak už je za slnečníkom na trati a oboma nohami na bicykli, stopuje sa 2. medzičas. Použitie cyklistickej prilby je povinné. Porušenie tohoto nariadenia môže mať za následok diskvalifikáciu. Prilba je pri jazde mimo obce je zo zákona povinná. Je zakázané tvoriť skupinky resp. ísť v závese za iným pretekárom kvôli zníženiu odporu vzduchu. Je zakázané byť doprevádzané nesúťažiacim partnerom. Minimálna vzdialenosť medzi pretekármi je 10m, alebo je nutné predbehnúť cyklistu pred súťažiacim. Pomoc nesúťažiaceho partnera je v cyklistickej časti obmedzená jedine na asistenciu pri defekte (dovoz lepiacej súpravy a pumpy autom).

                Pri Sprint triatlone sa ide bicyklom 10km k značke obrátky O , kde sa súťažiaci otáča na jej úrovni (odporúčam si stopnúť vlastný medzičas) a bicykluje naspäť k slnečníku, kde sa mu po 20km stopuje 3. medzičas pri prvom dotyku nohy so zemou.

                Pri Olympic tiatlone sa ide bicyklom az 11,5km k značke prvej obrátky P kde sa súťažiaci otáča na jej úrovni a a bicykluje smerom k značke druhej obrátky R, kde sa súťažiaci otáča na jej úrovni a bicykluje naspäť k slnečníku, kde sa mu po 40km stopuje 3. medzičas pri prvom dotyku nohy so zemou.

BEŽECKÁ ČASŤ
Potom, ako sa súťažiaci pripraví na beh (napije, prezlečie, prezuje a pod.), sa súťažiacemu po prvých krokoch behu k bežeckej otočke X stopuje 4. medzičas.

                Takže, najprv sa beží od SLNEČNÍKA S smerom k obrátke X vzdialenej 250m, kde súťažiaci musí aspoň stúpiť na čiaru danej značky a po otočení sa beží k značke obrátky Y. Upozorňujeme, že súťažiaci už nemusí bežať okolo slnečníka na pláži, ale ide rovno okolo zábradlia po hlavnej ceste. (K slnečníku sa beží až nakoniec keď sa finišuje do cieľa.) Takže po dobehnutí k obrátke Y je potrebné zase stúpiť na čiaru danej značky a po otočení sa zase bežať k značke obrátky X. Súťažiaci beží po hlavnej ceste okolo zábradlia a ak bude na úrovni slnečníka, znamená, že dosiahol prvé bežecké kolo 2.5km a môže si stopnúť vlastný medzičas. Pri SPRINT vzdialenosti pretekov sa bežia 2 kolá na dosiahnutie 5km trate, čiže na konci 2.kola súťažiaci zbehne z hlavnej cesty k slnečníku, kde pri dosiahnutí cieľovej čiary sa mu stopuje posledný 5.medzičas a teda jeho cieľový čas v danom závode. Pri OLYMPIC vzdialenosti pretekov sa bežia 4 kolá na dosiahnutie 10km trate, čiže na konci 4.kola súťažiaci zbehne z hlavnej cesty k štartovaciemu slnečníku, kde pri dosiahnutí cieľovej čiary sa mu stopuje posledný 5.medzičas a teda jeho cieľový čas v daných pretekoch. Počas bežeckej časti môže súťažiaceho doprevádzať nesúťažiaci partner (na kolieskových korčuliach, bicykli) a podávať mu vodu na pitie, uterák, suché tričko, čokoládu a pod.

Po skončení pretekov sa vyhlasujú 3 najlepší muži a 3 najlepšie ženy. Spravia sa fotografie víťazov a ešte jedna spoločná fotka všetkých súťažiacich a potom sa ide na pivo aj s nesúťažiacimi a fandiacimi divákmi 🙂

... podrobná mapa pretekov ...

… podrobná mapa pretekov …

KATEGORIZÁCIA VÝSLEDNÉHO ČASU
šprint vzdialenosť (hranica medzi amatérskym výkonom a výkonom športovca 1:30:00 hod, kategorizácia po 5min.)
čas kategórie ****** : 1:00:01 – 1:05:00
čas kategórie ***** : 1:05:01 – 1:10:00
čas kategórie **** : 1:10:01 – 1:15:00
čas kategórie *** : 1:15:01 – 1:20:00
čas kategórie ** : 1:20:01 – 1:25:00
čas kategórie * : 1:25:01 – 1:30:00
čas kategórie A : 1:30:01 – 1:35:00
čas kategórie B : 1:35:01 – 1:40:00
čas kategórie C : 1:40:01 – 1:45:00
čas kategórie D : 1:45:01 – 1:50:00
čas kategórie E : 1:50:01 – 1:55:00
čas kategórie F : 1:55:01 – 2:00:00
čas kategórie G : 2:00:01 – 2:05:00
čas kategórie H : 2:05:01 – 2:10:00

olympic vzdialenosť (hranica medzi amatérskym výkonom a výkonom športovca 3:00:00 hod, kategorizácia po 10 min.)
čas kategórie ****** : 2:00:01 – 2:10:00
čas kategórie ***** : 2:10:01 – 2:20:00
čas kategórie **** : 2:20:01 – 2:30:00
čas kategórie *** : 2:30:01 – 2:40:00
čas kategórie ** : 2:40:01 – 2:50:00
čas kategórie * : 2:50:01 – 3:00:00
čas kategórie A : 3:00:01 – 3:10:00
čas kategórie B : 3:10:01 – 3:20:00
čas kategórie C : 3:20:01 – 3:30:00
čas kategórie D : 3:30:01 – 3:40:00
čas kategórie E : 3:40:01 – 3:50:00
čas kategórie F : 3:50:01 – 4:00:00
čas kategórie G : 4:00:01 – 4:10:00
čas kategórie H : 4:10:01 – 4:20:00

DODATOČNÉ UPOZORNENIA ORGANIZÁTOROV:
súťažiacemu pretekárovi odporúčame dostaviť sa na pláž 1hod. pred oficiálnym začiatkom pretekov. 30minút nemusí na prípravu a prípadné riešenie aktuálnych problémov postačovať
– počas cyklistickej časti odporúčame mať so sebou mobil (úraz, technické problémy …).
– pri nasadaní na bicykel je vhodné si zapnúť aj svetlo (ideálne blikajúce)
– pri bežeckej časti odporúčame pripraviť si menom označenú fľašu s nápojom pri zábradlí na vopred vyznačenom mieste občerstvenia. Ak chce súťažiaci bežať okolo štartovacieho stánku a nie po ceste, môže. Dôsledkom je sťažený beh, nakoľko štartovací stánok sa nachádza nižšie, ako je úroveň bežeckej časti. Čas bežeckej časti v tomto prípade korigovaný dodatočne nebude.
– súťažiacemu pretekárovi odporúčame si pred štartom priniesť k štartovaciemu slnečníku všetky potrebné veci, najlepšie v priezviskom označenom (uzatvárateľnom – ochrana pred dažďom) boxe, aby mal súťažiaci všetky svoje veci v depe na jednom mieste
– vhodné je doniesť si krém na opaľovanie a natrieť si všetky viditeľné časti, nakoľko vás môže nepríjemne opáliť.