O Kiňathlone

Kiňatlon sú amatérske triatlonové preteky,
každoročne organizované na pláži v Novej Kelči, na Domaši.

Srdečne vítame každého, kto chce v medziach fair-play súťažiť a urobiť tak niečo pre svoje zdravie, motivovať tým druhých, či len potešiť divákov bez ohľadu na dosiahnutý čas. Preteky sa konajú 2x do roka na Domaši na pláži v Novej Kelči, spravidla v prvú júlovú sobotu a v predposlednú augustovú sobotu ráno o 10:00, ak sa vzhľadom na aktuálne okolnosti (vypustená Domaša, príliš nízka hladina vody a pod.) nedohodne iné miesto a čas. V Júly sa koná triatlon len polovičnej vzdialenosti (ďalej SPRINT). V Auguste sa okrem SPRINT triatlonu organizuje aj triatlon olympijskej vzdialenosti (ďalej OLYMPIC).

 

Oficiálne vzdialenosti
SPRINT kiňatlon: plávanie 750m, bicyklovanie 20km, beh 5km.
OLYMPIC kiňatlon: plávanie 1.5km, bicyklovanie 40km, beh 10km.

Preteky sa zväčša konajú za veľmi teplého počasia, preto je vhodné zvážiť vlastný zdravotný stav (prípadné užívanie liekov, stav srdca atď.). Súťaží sa bez akéhokoľvek štartovného a jedine na vlastnú zodpovednosť, čo je potvrdené vlastnoručne vyplneným a podpísaným potvrdením pred štartom!