Mapa trate

Sprint kiňatlon (júl) – 750m, 20km, 5km


=> vysvetlivky : A a B – bójky pre plávanie; S – štart a cieľ cyklistickej a bežeckej časti; O – 10km otočka cyklistickej časti; X – 0.25km otočka behu; Y – 1 km otočka behu.
=> zobraziť podrobnosti o trase

Olympic kiňatlon (júl, august) – 1.5km, 40km, 10km


=> vysvetlivky : A a B – bójky pre plávanie; S – štart a cieľ cyklistickej a bežeckej časti; P – 11.5km otočka cyklistickej časti; R – 30km otočka cyklistickej časti; X – 0.25km otočka behu; Y – 1 km otočka behu.
=> Zobraziť podrobnosti o trase

Kiňatlon competition live tour